1. Remove MySql by enter this command:

rpm -aq | grep mysql | xargs rpm -e --nodeps --allmatches

2. completely delete MySQL data:

yum install mysql mysql-server