Kaedah ini dicuba dalam OS Windows Server 2008 R2.

Install SNMP Service:

Start > Administrative Tools > Server Manager

Klik pada menu Features

Klik Add Features yang berada di sebelah kanan skrin.

Pilih SNMP Services dan klik Next.

Tunggu sehingga selesai dan klik Finish.

SNMP configuration:

Klik Start > Administrative Tool > Services

Pada ruangan Services, cari SNMP Service.

Klik kanan dan pilih Properties

Klik pada tab Security

Unchecked “Send Authentication Trap” checkbox

Masukkan at least satu community(yang ada READ ONLY permission) di dalam ruangan “Accepted Community Names”.

Masukkan alamat IP monitoring di dalam ruangan “Accept SNMP Packets from any host”.

Akhir sekali klik OK dan restart SNMP Service.