Sekiranya ada command yang kita perlukan tidak diinstall, anda boleh gunakan command yum provides untuk mencari package mana yang menyediakan command ini. Dalam contoh ini, saya ingin menggunakan command semanage untuk manage Selinux tetapi by default command ini tidak diinstall di dalam CentOS.

Cari package:

yum provides /usr/sbin/semanage

Hasil dia:

Taip command di bawah untuk install package tersebut:

yum –y install policycoreutils-phyton

Tunggu sehingga selesai. Untuk uji, anda boleh menaip:

semanage

Atau

man semanage