Run command berikut:

setenforce 0

Walaubagaimanapun, ini hanya disable secara sementara sahaja. Selepas reboot, ia akan di enable kan semula.