Untuk mengetahui status SELinux samada enable atau disable, run command ni:

cat /selinux/enforce

Anda boleh lihat statusnya pada awal baris samada 0 atau 1.

0 – Disable

1 – Enable