Specification:

– Windows 2008 R2

– Virtual Machine using HyperV

Symptoms:

Masa bertukar secara automatic kepada asal setelah kita setkan syncronize dengan ntp server.

Kemungkinan Masalah:

Terdapat process lain yang control masa tersebut selain default process(w32time).

Antara Solution Yang Ditemui:

Semak pada Services.

Disablekan Hyper-V Time Synchronization Service.

Punca Masalah:

Masa hyper-V tidak di sync kepada ntp dan berbeza dengan Virtual Machine yang terlibat. Jadi, service ini akan automatic sync semula masa pada virtual machine tersebut dengan Hyper-V.

Recommended:

Sekiranya virtual tersebut disync dengan ntp server, perlu disablekan service Hyper-V Time Synchronization Service ini.