Discovery Rule berujutan untuk melaksanakan aktiviti recover/ scanning segment network bagi tujuan pemantauan. Discovery rule boleh diconfigure menggunakan protocol FTP, HTTP, HTTPS, ICMP ping, IMAP, LDAP, NNTP, POP, SMTP, SNMPv1 agent, SNMPv2 agent, SNMPv3 agent, SSH, TCP, Telnet atau Zabbix Agent. Anda boleh pilih mengikut kesusaian. Cara untuk configure adalah seperti berikut:

1. Login ke Zabbix

2. Klik pada menu Configuration > Discovery

3. Klik Create discovery rule (di sebelah atas kanan)

4. Masukkan Nama Rule dan Ip range.

5. Pada row Checks, klik New untuk configure kaedah yang ingin digunakan.

6. Sebagai contoh, saya memilih untuk menggunakan ICMP ping. Maklumat yang dapat melalui ICMP ping ni agak terhad. Sekiranya anda ingin maklumat yang lebih lengkap, anda boleh menggunakan Zabbix agent ataupun SNMP agent.

7. Setelah selesai memilih, klik Add.

8. Akhir sekali, klik Save.

Contoh rules yang telah dicreate: