1. Klik menu Configuration > Host

2. Klik Create Host (yang ada di sebelah kanan atas)

3. Masukkan maklumat yang diperlukan (terutama hostname, ip host)

4. Kemudian, klik pada tab Template.

5. Add template untuk server berkenaan (sekiranya Windows, add template untuk OS Windows)

6. Klik Select dan Save.

7. Host yang baru diwujudkan akan dipaparkan seperti berikut: