1. Klik pada Site Actions > Site Settings.

2. Under title Look and Feel, klik pada Site Theme.

3. Pilih theme yang dikehendaki dan klik Apply button.

4. Tunggu sehingga selesai.