Mail Header digunakan untuk membuat troubleshooting sekiranya terdapat masalah penghantaran atau penerimaan sesuatu e-mail.

1. Buka email yang berkaitan.

2. Klik pada menu File > Info

3. Di bawah tab Info, klik Properties.

4. Properties box akan dipaparkan. Mail headers boleh dilihat pada ruangan Internet Headers.

5. Untuk lihat sepenuhnya, anda boleh copy headers tersebut dan pastekan ke dalam Wordpad ataupun Notepad.