Formula:
=LEFT(A7, LEN(A7)-10)

Contoh:

Excel - cut

=LEFT(A7, LEN(A7)-8) bermaksud ambil semua aksara bermula dari sebelah KIRI kecuali 8 aksara yang terakhir.