Uncategories

Cloud First

Latar Belakang Strategi ‘Cloud First’ pertama kali diperkenalkan di MSC Malaysia Implementation Council Meeting (ICM) ke-29 pada 19 Oktober 2017. Strategi ini merupakan inisiatif antarabangsa yang menyarankan penggunaan pengkomputeraan awan di sektor awam. Sasaran kerajaan adalah untuk mencapai 50% penggunaan pengkomputeraan awan di sektor awam menjelang 2025. Mandat Dasar ‘Cloud First’ telah dipersetujui oleh Jemaah… Continue reading Cloud First